Oversigt over modulerne i Master Business Coach

 

MBC header 

 

Master Business Coachuddannelsen - modul oversigt

 

Indledning - Definitioner og forskelle i coaching

Her ser vi på nogle vigtigste definitioner og forskelle i coaching.

 • Hvad er coaching?
 • Coachingens historie
 • Forskellige typer af coaching. Hvad er de væsentlige forskelle på Life Coaching, Business coaching, og Executive coaching?
 • Hvad er coaching IKKE?
 • Coaching sammenlignet med rådgivning
 • Coaching sammenlignet med træning
 • Coaching sammenlignet med konsulent bistand
 • Coaching sammenlignet med mentoring

Coaching på arbejdspladsen

 

2. Business coaching

Nøglepunkter i dette modul:

 • Væksten af business coaching
 • Mennesker og organisationer – læg vægt på den menneskelige faktor
 • Fordelene ved business coaching
 • Nøgle områder i business coaching
 • Kundetilfredshed
 • Strategisk planlægning og coaching
 • Forhandling og coaching
 • Coachingværktøjer for en business coach

 

3 & 4 Executive coaching 1 og 2

Nøglepunkter i dette modul:

 • Hvad er Executive coaching?
 • Typer af executive coaching
 • Typiske mål og fordele ved executive coaching
 • Succesfulde og knap så succesfulde resultater af executive coaching
 • Selvbevidsthed i executive coaching
 • Coaching værktøjer i executive coaching
 • Vigtige kompetencer for en executive coach
 • 6 trins model for executive coaching

 

Lederen som coach - coaching og ledelse

 

5. Lederens ny rolle

 • Hvordan du indfører en coaching kultur i din ledelse?
 • Lederen som coach
 • Hvordan giver du effektiv feedback?
 • Vigtige coaching færdigheder for ledere
 • Hvordan coacher man ledere til at blive coaches?

 

6. Team coaching

 • Væksten af teamcoaching
 • Hvad kendetegner et godt team?
 • Hvornår er teams på sin plads?
 • Forskellige typer team coaching
 • Vigtige kendetegn ved et godt team
 • De forskellige stadier af skabelsen af et team
 • Forhindringer i teamcoaching og hvordan du løser dem
 • Kendetegn ved en god team coach
 • 6 trins model til team coaching
 • Coaching og ledelse af virtuelle teams

 

 


 

Coaching færdigheder

Her tager vi mere fat på de værktøjer du har behov for, til at kunne være en succesfuld coachende leder eller business/executive coach.

 

7. Strategisk målsætning og udvikling af handlingsplaner

 • Vigtige ting at tage i betragtning når du sætter mål
 • Formål og coaching
 • Værdier og coaching
 • Vision og coaching
 • Mål og coaching
 • Sæt effektive mål
 • Etablering af en handlingsplan

 

8. Kommunikations færdigheder

 • Coachen som kommunikator
 • Kunsten at lytte
 • Non-verbal kommunikation
 • Stil spørgsmål

 

9. Læring og coaching

Coaching handler om ændringer – og alle ændringer betyder at vi skal lære noget nyt. Men hvad er læring i virkeligheden? Vi lærer på forskellige måder, og i dette modul får du indblik i alle de vigtige elementer af læringen.

 • Hvad er læring?
 • Coaching og læring
 • Vigtige fakta omkring læring
 • Coaching og voksen lærings principper
 • Forhindringer mod læring
 • Følelser og læring
 • Læringsmodeller
 • Lære stile
 • Organisationer og læring

 

10. Coaching af ændringer i organisationer

Ændringer kan være vidunderlige og spændende, men de kan også fremkalde frygt og usikkerhed. Vi kan frygte hvad fremtiden vil bringe. Ændringer sker med større og større hast og som coach og leder er det meget vigtigt at du kan coache effektivt i sådanne situationer.

 • Coachens rolle under forandrings processer
 • Coaching af personlige ændringer – f.eks. hos medarbejdere
 • Ledere og coaching af ændringer
 • Typiske indvendinger imod at tage den coachende rolle

 

11. Coaching af ændringer - Del 2

 • Effekten af at indføre en coach kultur på arbejdspladsen
 • Stress i organisationer
 • Lærende organisationer
 • Coachens rolle – guidelines for at indføre et coaching – ændrings program
 • Modstand imod ændringer i organisationer

 

12 & 13 Coaching værktøjer og teknikker

 • Guidelines til hvordan og hvornår du skal bruge de forskellige værktøjer.
 • Profiler
 • Fordele ved brugen af profiler
 • Forskellige typer profiler

(2 moduler)

 

14. Coaching i at tage ejerskab i resultaterne

For virkelig at få succes i en organisation og som individ er det vigtigt, at man tager ejerskab og ansvar for at opgaverne bliver løst og målene nået. Dette modul giver dig værktøjer til at coache dine klienter eller medarbejdere til at tage mere ejerskab.

 

15. Selvbevidsthed

For overhovedet at kunne ændre sig, så skal en person være opmærksom på sin nuværende situation. Ellers kan man jo ikke bevæge sig hen imod et mål – simpelthen fordi man ikke ved hvor man kommer fra. Det kan være let nok at definere når det f.eks. handler om salgstal, eller andre konkrete mål. Men når det handler om mere bløde mål, så kan man lettere komme på herrens mark. I dette modul får du værktøjer til at håndtere disse coaching situationer.

 

16. Dialog værktøjer

Coaching handler om dialog og samtale. Dialog i coaching har til formål at skabe ny viden og indsigt, og at udforske muligheder, og genere handling og ansvar.

Modulet indeholder eksempler på spørgsmål og dialoger og du får værktøjer til f.eks. at overvinde barrierer i dialogen.

Du får også inspiration hvad du kan lytte efter i en coaching samtale (altså hvilke signaler du kan lytte efter).

 

17. Begrænsende overbevisninger

Du opnår ikke mere end du selv tror du kan. Det der hæmmer os her er de såkaldte Begrænsende overbevisninger. De kan, eksempelvis sætte loft over hvor meget en sælger kan sælge, eller hvilke opgaver vi tør påtage os.

 • Hvad er begrænsende overbevisninger?
 • Coaching og begrænsende overbevisninger
 • Teknikker til fjernelse af disse begrænsende overbevisninger.

 

18. Håndtering af følelser

Ordet ”følelser” er stadig tabu på mange arbejdspladser. Følelser bliver set som noget der er for blødt, for vagt, for abstrakt, og for uhåndgribeligt til at det har en plads i organisationer.

Ofte handler det bare om at jobbet bliver udført. Men disse antagelser er da heldigvis ved at ændre sig, for hvis du virkelig skal have succes, så er det vigtigt også at kunne arbejde med følelser. En organisation ER jo de mennesker der er i den. Ikke andet. Og om man vil det eller ej, så har vi alle følelser og du kan jo ikke slå dem fra, når du træder ind på arbejdspladsen. Og vore følelser bestemmer hvordan vi reagerer på de ting der sker i vores liv, og hvordan vi har det med vore kolleger og kunder.

I dette modul får du værktøjer til at coache omkring følelser.

 

19. Værktøjer til at håndtere modstand imod ændringer

De fleste gange man foretager ændringer og udvikling så støder man på modstand. Det er helt naturligt, så derfor er det vigtigt at være klædt godt på til at kunne coache i sådanne situationer. Det får du et par gode værktøjer til i dette modul.

 

20. Problemløsnings teknikker

Problemløsning er en meget stor del af coaching. Gennem en coaching samtale lytter og stiller du spørgsmål og derigennem guider du coacheen/medarbejderen til at finde løsninger og udforske løsninger.

Problemløsningen i coachingen kan både have formel og uformel karakter, og i dette modul for du flere eksempler på rigtig gode problemløsningsværktøjer.

 

21. Journal og mindmapping

Nu synes du nok at journalisering lyder lidt kedeligt, men her handler det om at notere løbende – f.eks. om coacheens fremskridt mellem samtalerne, eller andre former for udvikling. Dette kan være rigtig effektivt at gøre mellem coaching samtalerne .

Mindmapping er en meget effektiv notatform, som du både selv kan bruge og lære dine coachees/medarbejdere.

 

22. Evaluering af coachingen

Det er vigtigt at du hele tiden evaluerer din coaching. Både overfor dig selv, og dine coachees/medarbejdere.

Du har behov for at se at det du gør, også skaber ændringer, og ofte så vil du også af og til blive bedt om at vise dine resultater.

Evalueringen sker både ved at dine coachees evaluerer coach samtalen, og at du vurderer dig selv efter samtalen.

Det at din coachee/medarbejder evaluerer coachingen har også den sideeffekt at hun/han får et mere håndgribeligt bevis for at Jeres arbejde rent faktisk gør en forskel. Og det kan være med til at styrke effekten yderligere.

 


 

Afsluttende prøve på coach uddannelsen

Du kan afslutte din uddannelsesoverbygning med en skriftlig prøve og få et Master Business Coach certifikat.

 

 

 

E-learning - frihed og fleksibilitet

E-learning er fremtidens lærestil - stressfri og fleksibel

Om Coach Academy

Coach Academy har leveret online coach uddannelser siden 2003 og har uddannet over 3500 coaches.

Kontakt oplysninger

 

  info (@) coachacademy.dk
  Limfjordsgade 50C, Gjøl, 9440 Aabybro

 

Coach Academy

Fra bloggen

Coach Uddannelser

 • MCbanner 260 65
 • MBCbanner-260-65
 • STCbanner 260 65

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse og brugervenlighed af vores webside. Alle disse cookies respekterer dit privatliv. Se vores privatlivspolitik under Support. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our Privacy Policy.

Jeg accepterer cookies fra denne webside.